Met vriendelijke groet,

Joep Hoogstrate
Verkoop en reparatie adviseurGSM Lekkerkerk


GsmLekkerkerk
Voorstraat 14
2941 EV LEKKERKERK
06 - 36 20 80 13
www.gsmlekkerkerk.nl
Facebook Instagram

Geregistreerd kantoor: Lekkerkerk
Registratie nummer: NL003592652B88


Milieu Alsjeblieft denk na over het milieu voordat u deze e-mail afdrukt

De inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk voor de beoogde ontvanger. Ze mogen op geen enkele manier worden bekendgemaakt aan, gebruikt worden door of gekopieerd door iemand anders dan de beoogde ontvanger. Als deze e-mail ten onrechte wordt ontvangen, stel a.u.b. de afzender op de hoogte en verwijder de e-mail en de bijgevoegde documenten. Houd er rekening mee dat noch de afzender, noch het bedrijf van de afzender enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor virussen en dat het uw verantwoordelijkheid is om deze e-mail en eventuele bijlagen te scannen of anderszins te controleren.